نمونه کار و خروجی کفسابی کد: 1915

این تصویر خروجی نمونه کار کفسابی انجام شده توسط مرکز صدفساب ( نمونه کار کفسابی کد: 1915 ) است. می توانید به راحتی بازتاب نور ها را در سنگ ها ببینید که نشانه کیفیت کار می باشد. تمامی درز ها به [...]

نمونه کار کفسابی پارکینگ در کرج

در این تصویر یکی دیگر از پروژه های صدفساب را مشاهده می نمایید ( نمونه کار کفسابی پارکینگ در کرج ). البته همانطور که مشخص است این تصویر خروجی نهایی کار نیست و تنها بخشی از کف پارکینگ ساب خورده [...]

پروژه کفسابی ساختمان از نمای نزدیک (کد 1854)

 اجاره بدهید در ابتدا به این مسئله بپردازیم که یک کفسابی خوب چگونه است.تا خود بتوانید کفسابی درجه یک را در پروژه کفسابی ساختمان از نمای نزدیک یا هرجای دیگر تشخیص دهید. یک کف سابی درجه یک چگونه [...]

کفسابی آینه ای کد 4513

یکی از پروژه های کفسابی صدفساب ، با کد 4513 وقتی سطح سنگ ها صیقل داده شود به طوری که نور چراغ ها و پنجره به خوبی بازتاب شود. اصطلاحا به آن کفسابی آینه ای می گوییم. تنها کفسابی ای که با کیفیت [...]

تشخیص کیفیت کف سابی با توجه به گوشه ها

آیا می خواهید کیفیت کف سابی را تشخیص دهید؟ پس این پروژه  را ببینید. این عکس یکی دیگر از پروژه های کفسابی صدفساب در تهران است. یکی از راه های تشخیص کیفیت کف سابی توجه به کناره ستون هاست. اگر [...]

کف سابی راهرو و سنگ ها با دو رنگ متفاوت

کف سابی راهرو ای که در این پروژه ما مشاهده می کنید سنگ هایی در رنگ های متفاوت دارد. اگر ساختمان نوساز نباشد و سنگ ها آسیب دیده باشد ، برای درزگیری سنگ های با رنگ های متفاوت باید مواد هم رنگ با هر [...]

برگه 1 از 2