کف سابی راهرو ای که در این پروژه ما مشاهده می کنید سنگ هایی در رنگ های متفاوت دارد.
اگر ساختمان نوساز نباشد و سنگ ها آسیب دیده باشد ، برای درزگیری سنگ های با رنگ های متفاوت باید مواد هم رنگ با هر بخش استفاده شود. درغیر این صورت عدم هماهنگی رنگ ها باعث جلب توجه درز ها و کهنه دیده شدن خروجی کار می شود.
صدفساب در تمامی پروژه های خود از جمله این پروژه این نکته را رعایت می کند. تا جلوه محیط به صورت اعلا نمایش داده شود.
توجه شما را به آینه ای شدن و صیقلی شدن سطح در این پروژه کف سابی راهرو ی صدفساب جلب می کنیم. حتی در گوشه ها… .

شما می توانید برای انجام کفسابی ساختمانتان چه در سطح کوچک و چه با متراژ بالا روی خدمات ما حساب کنید.

اطلاعات بیشتر برای تماس با ما با شماره : 09124153087

 

تازه ترین پروژه ها