آیا می خواهید کیفیت کف سابی را تشخیص دهید؟ پس این پروژه  را ببینید. این عکس یکی دیگر از پروژه های کفسابی صدفساب در تهران است.

یکی از راه های تشخیص کیفیت کف سابی توجه به کناره ستون هاست. اگر کفسابی با دقت و کامل انجام نشود کنار ستون ها و گوشه ها اولین محل ها برای نشان دادن این نقص هستند.

پس با دقت یه این بخش ها توجه کنید. آیا نور منعکس شده از این بخش ها کاملا یک دست است؟ آیا اصلا به اندازه دیگر بخش ها صاف و یک دست هست؟

اگر اینطور است به شما تبریک می گوییم. چون کفسابی انجام شده برای شما این آزمون کیفیت را به خوبی پشت سر گذاشته است. درست مثل کفسابی های مرکز صدفساب.

 

به دنبال خدمات کفسابی تضمینی هستید؟

اگر شما نیز خواهان دریافت خدمات کفسابی هستید. می توانید به مرکز صدفساب اعتماد کنید. تمامی خدمات ما دارای گارانتی ضمانتی است. و محیط شما نیز همانند این عکس ها صیقلی و براق می شود.

 

می توانید سولاتتان را از ما بپرسید.

تازه ترین پروژه ها