در این تصویر یکی از پروژه های صدفساب را مشاهده می کنید. مهم ترین ویژگی این پروژه کنج ها و گوشه ها و ریزه کاری های بسیار آن بود. این موضوع در تصویر زیر هم به خوبی مشخص است. که سنگ هایی بالا تر از کف قرار دارند که نیاز به کفسابی دارد. کنج های بسیار و دیواره های سنگی نیز به خوبی نشان داده شده.

نمونه کار کفسابی کنج ها و گوشه ها

 

در اغلب اوقات سطح مورد نظر برای کفسابی کمترین کنج ها را دارد و فقط به ستون ها و دیوار ها محدود می شود. باید به دو نکته در این زمینه اشاره کنیم:

  • کنج ها و ارتفاع های مختلف چه تاثیری در کار دارد؟
  • در این شرایط کفسابی چگونه انجام می شود؟

کفسابی کنج ها و گوشه ها چه تاثیری در کار دارد؟

دستگاه های کفسابی بزرگ اند. بزرگی دستگاه ها سرعت انجام کار را بیشتر می کند. اما این دستگاه های بزرگ دو نقطه ضعف دارند:

1- دسترسی به کنج ها تقریبا غیر ممکن می شود. اگر کفسابی توسط مرکز معتبر اجام نشود، ممکن است این گوشه ها بدون ساب خوردن رها شوند. و قطعا این مسئله خوشایندی برایتان نیست. مراکز معتبر از جمله صدفساب راه حل مناسبی برای این مسئله دارند که در ادامه بررسی می شود. 2- دستگاه های بزرگ سنگین نیز هستند. در نتیجه امکان کفسابی قسمت های دارای ارتفاع ممکن نیست. راه حل این مسئله ام بسیار ساده است که در ادامه جواب داده شده است.

در این شرایط کفسابی چگونه انجام می شود؟

پتسخ این مسئله بسیار ساده است: دستگاه کفسابی دستی! این دستگاه کوتاه و سبک است و برای کفسابی کنج ها و گوشه ها و پله ها استفاده می شود. اما نکته اینجاست که چرا کفساب های ارزان از این روش استفاده نمیکنند؟ زیرا این کار دقت و زمان بیشتری نیاز دارد. صدفساب این کار را به خوبی هرچه تمام تر انجام می دهد. چرا که هدف ما کییت بالا و رضایت مشتریان است. توضیحات بیشتر در باره کفسابی کنج ها و پله ها و فیلم انجام این کار در : کفسابی پله

شما می توانید کفسابی این نوع مکان ها را با خیال آسوده به کفسابی مغانلو بسپارید. و از کیفیت کار لذت ببرید. شماره تماس : 09124153087

تازه ترین پروژه ها