فاصله بین سنگ ها معمولا با مواد روشن و یا دوغ اب پر می شود.این مواد معمولا پس از مدتی تیره و کثیف می شوند و جلوه سگ ها را از بین می برد. حذف لبه و بند سنگ فرش ها با ساب زنی کف حاصل می شود. در واقع یا انجام کفسابی با یک تیر چند نشان خواهید زد. تمیز و براق شدن سطح. آینه ای شدن سنگ ها ، حذف لبه و بند سنگ فرش ها، حذف مواد و مصالح و حذف لایه کهنه و رنگ گرفته روی سنگ ها. برای انجام تمامی متد های کفسابی می توانید روی مرکز صدفساب حساب کنید.

حذف لبه و بند سنگ فرش ها

با انجام کفسابی علاوه بر یک دست شدن سنگ ها با یک دیگر ، درز های بین آن ها که اغلب تیره نیز شده اند کاملا تمیز خواهد شد و اگر با رنگ سنگ ها هماهنگ باشد یه طور کامل یک دست با سنگ ها می شود. به طوری که با لمس کردن درز ها متوجه این مرز ها نخواهید شد.

این موضوع در تصویرنیز به خوبی قابل مشاهده است. که قل انجام کفسابی درز ها و دوغاب به رنگ سیاه هستند اما بعد از انجام کار به رنگ روش در آموده اند. و دیگر در مرکز توجه نیستند. این مسئله باعث لوکس و بزرگ تر جلوه دادن محیط می شود.

علاوه بر این در صورت نیاز این درز ها با مواد مخصوص ، دوغ اب ، رزین و … پر می شود. قیمت هر کدم از این مواد متفاوت است. در نتیجه روی قیمت کفسابی تاثیرگذار خواهد بود.

 

 

تازه ترین پروژه ها