نمونه کار و خروجی کفسابی کد: 1915

این تصویر خروجی نمونه کار کفسابی انجام شده توسط مرکز صدفساب ( نمونه کار کفسابی کد: 1915 ) است. می توانید به راحتی بازتاب نور ها را در سنگ ها ببینید که نشانه کیفیت کار می باشد. تمامی درز ها به [...]

نمونه کار کفسابی پارکینگ در کرج

در این تصویر یکی دیگر از پروژه های صدفساب را مشاهده می نمایید ( نمونه کار کفسابی پارکینگ در کرج ). البته همانطور که مشخص است این تصویر خروجی نهایی کار نیست و تنها بخشی از کف پارکینگ ساب خورده [...]

پروژه کفسابی ساختمان از نمای نزدیک (کد 1854)

 اجاره بدهید در ابتدا به این مسئله بپردازیم که یک کفسابی خوب چگونه است.تا خود بتوانید کفسابی درجه یک را در پروژه کفسابی ساختمان از نمای نزدیک یا هرجای دیگر تشخیص دهید. یک کف سابی درجه یک چگونه [...]

حذف لبه و بند سنگ فرش

فاصله بین سنگ ها معمولا با مواد روشن و یا دوغ اب پر می شود.این مواد معمولا پس از مدتی تیره و کثیف می شوند و جلوه سگ ها را از بین می برد. حذف لبه و بند سنگ فرش ها با ساب زنی کف حاصل می شود. در [...]

نمونه کار کفسابی کنج ها و گوشه ها (کد 2520)

در این تصویر یکی از پروژه های صدفساب را مشاهده می کنید. مهم ترین ویژگی این پروژه کنج ها و گوشه ها و ریزه کاری های بسیار آن بود. این موضوع در تصویر زیر هم به خوبی مشخص است. که سنگ هایی بالا تر از [...]

کفسابی آینه ای کد 4513

یکی از پروژه های کفسابی صدفساب ، با کد 4513 وقتی سطح سنگ ها صیقل داده شود به طوری که نور چراغ ها و پنجره به خوبی بازتاب شود. اصطلاحا به آن کفسابی آینه ای می گوییم. تنها کفسابی ای که با کیفیت [...]

برگه 1 از 2